Garagestädning

Ett bostadsområde

Våra tjänster

Ett rent garage

Låt oss hjälpa er till ett rent och snyggt garage.

Rena garage minskar slitaget på ytskikt samt skapar en trivsammare miljö i era garage. Tveka inte att konsultera oss då vi har lång erfarenhet av just skötsel samt städning av garage, där vi eftersträvar bästa skötsel för att hålla driftskostnaderna nere. Vi utför våra tjänster utan att göra avkall på miljön, därav sker all torrsopning och våtskurning med 100% eldriven maskinpark, maskinerna har högvärdiga filter för damm känsliga och krävande miljöer. Maskinskurningen sker helt kemikaliefritt, vi skurar med EchH2o-teknik för minskad vattenåtgång.